Home » Questions » Əzabı sevən, axtaran və ona sahib olmaq istəyən heç kimsə yoxdur

Əzabı sevən, axtaran və ona sahib olmaq istəyən heç kimsə yoxdur

0
0

Uzun və ağır yolun yorduğu atlar isə sahibinin nəvazişindən xoşhallanır, qulaqlarını qırpa-qırpa göy otu xımırtladırdılar. Onun şapkasının altından çıxan sarışın saşları boynun dalında qıvrılmışdı. Dərisinin qırışlarına qonan tozu tər islatmışdı. Evə çökmüş qaranlıq, işıqdan qorxan kölgə kimi geri çəkildi. Təklif edilən yerdə əyləşməzdən əvvəl pencəyini soyundu.

Nökərlərin qaçan adamı qamarlamağa çalışdığını bilib gizləndi. Bir xeyli beləcə dayandə və birdən bilmədən alinə ilan götürən adam kimi dəhşətlə geri sıçradı. Qalın meşələrdən necə keçdiyini, köpüklü çayları nə vaxt adladığını, dolama cığırlarla bələnləri haçan açdığını bilmədi. O, az qala baxışları ilə Mələyin beynini burğu kimi burub içəri girmək, sinəsindən ürəyinə keçmək və onun dedikləri ilə düşündüklərinin nə qədər eyni olduğunu bilmək istəyirdi. Onun qabaq ayaqları havada oynadı, arxası üstə çevrildi və birbaş sıldırım aşağı yuvarlandı.

  • demo
    comment // Əzabı sevən, axtaran və ona sahib olmaq istəyən heç kimsə yoxdur. Səbəbi sadədir. Çünki o, əzabdır...
  • You must to post comments
0
0

Answer // Uzun və ağır yolun yorduğu atlar isə sahibinin nəvazişindən xoşhallanır, qulaqlarını qırpa-qırpa göy otu xımırtladırdılar. Onun şapkasının altından çıxan sarışın saşları boynun dalında qıvrılmışdı. Dərisinin qırışlarına qonan tozu tər islatmışdı. Evə çökmüş qaranlıq, işıqdan qorxan kölgə kimi geri çəkildi. Təklif edilən yerdə əyləşməzdən əvvəl pencəyini soyundu.

Nökərlərin qaçan adamı qamarlamağa çalışdığını bilib gizləndi. Bir xeyli beləcə dayandə və birdən bilmədən alinə ilan götürən adam kimi dəhşətlə geri sıçradı. Qalın meşələrdən necə keçdiyini, köpüklü çayları nə vaxt adladığını, dolama cığırlarla bələnləri haçan açdığını bilmədi. O, az qala baxışları ilə Mələyin beynini burğu kimi burub içəri girmək, sinəsindən ürəyinə keçmək və onun dedikləri ilə düşündüklərinin nə qədər eyni olduğunu bilmək istəyirdi. Onun qabaq ayaqları havada oynadı, arxası üstə çevrildi və birbaş sıldırım aşağı yuvarlandı.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer
Guest Author
Post as a guest by filling out the fields below or if you already have an account.
Name*
E-mail*
Website
CAPTCHA*
Enter the characters shown on the image.